PIANO MẠNH CƯỜNG PIANO MẠNH CƯỜNG GUITAR MẠNH CƯỜNG
Liên hệ

TRUNG TÂM NHẠC CỤ MẠNH CƯỜNG

Showroom 1: 334 Bắc Hải, Phường 6, Q. Tân Bình, Tp. HCM

Điện thoại: 078 208 5678 (A Sơn)  -  0983 242 551 ( A Hải)

Showroom 2: 563 Điện Biên Phủ, Phường 1, Q. 3, Tp. HCM 

Điện thoại: 0903 761 091 (A Cường)

Showroom 3: 354 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

Điện thoại: 0903 761 091 (A Cường)

Email: vuhaids@gmail.com

Website: http://pianojapangiare.com

               http://pianodiengiakho.com/

               http://khonhaccugiare.com

                        http://nhaccumanhcuong.com/