PIANO MẠNH CƯỜNG PIANO MẠNH CƯỜNG GUITAR MẠNH CƯỜNG

LỚP PIANO

LỚP PIANO

Ngày Đăng: 30/09/2016 - 3:38 PM

THÔNG TIN KHÓA HỌC VÀ HỌC PHÍ PIANO

(Nhận học viên hàng ngày)

8:30 AM – 20:00 PM

 

LỚP HỌC GUITAR THỜI BIỂU THỜI GIAN NGÀY HỌC SỐ BUỔI/TUẦN SỐ GIỜ HỌC PHÍ SL HỌC VIÊN
CÁ NHÂN Học theo giờ 60 phút Tự chọn  1 10 3,500,000 1
NHẠC NHẸ khóa 2 tháng 60 phút Tự chọn  3 12 1,200,000 5
CƠ BẢN khóa 3 tháng 60 phút Tự chọn  2 24 3,000,000 3